پایان دادن به برتری هوایی آمریکا با پهپادهای ایرانی
قرن جدید قرن انقلاب در فناوری میکرو پرندگان است. عملیات پهپادها دیگر محدود به ماموریت های شناسایی نیست. در حال حاضر جهان شاهد نمونه هایی از پهپادها با قابلیت پرواز در فواصل طولانی، حمل موشک و بمب است که این پرندگان را به سلاح های موثر و پرکاربرد در زمینه رصد، شناسایی، عملیات میدانی، عملیات انهدام و در موقعیت های دفاعی و تهاجمی تبدیل کرده است. .