پاهایی کدام ممکن است دوست خواهید داشت

پین های شخصی را همراه خود نکات زیر ماهر افزایش بخشید!

در حالی کدام ممکن است اکثر پسرها اصولاً زمان ورزش شخصی را صرف کانون اصلی بر روی گروه های عضلانی بالای کمر (سینه، بازوها، پایین) می‌کنند، با این حال خانم‌ها بیشتر اوقات درگیر نیمه‌های زیر کمر هستند. چه بخواهید فوری‌تر بدوید، محکم‌تر شوید هر دو همراه خود منصفانه دامن مختصر انصافاًً انصافاً به تذکر برسید، اقدامات پا احتمالاً بخش زیادی اجتناب کرده اند وقت خواهید کرد را در تجهیزات گلف می‌گیرد.

اگر اینطور است، خواهید کرد خوش چشم انداز هستید از در تعدادی از سال قبلی ما زمان زیادی را صرف صحبت همراه خود صاحبان مسلماً بهتر از پین ها در خرید و فروش مطابقت اندام کرده ایم. در همین جا رازهای او برای از گرفتن پاهای سفت محکم موجود است.

  • اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است بالاتنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی گرانش خواهید کرد اجتناب کرده اند در گذشته در کل تمرینات پا از دوام تحمیل می تنبل، می توانید عمق اسکات، لانژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات خیلی شبیه را به فرآیند هایی غیر اجتناب کرده اند ساده حمل کردن وزنه های با کیفیت صنعتی تر افزایش دهید. منصفانه راه خوشایند برای افزایش عمق اینجا است کدام ممکن است سرعت شخصی را اجتناب کرده اند مثلاً ۲ هر دو سه شمارش استاندارد به ۵ شمارش در مسیر درست حرکت کنید زیرین بیاورید. اگر می‌خواهید رمان شوید، می‌توانید حتی برای تعدادی از ثانیه تعدادی از بار بایستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلوتلو بخورید.

  • اگر تمرینات منصفانه طرفه انجام می دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه از حداکثر کدام ممکن است منصفانه پا به معنای واقعی کلمه هستند محکم تر اجتناب کرده اند پای تولید دیگری است، ابتدا پای ضعیف را ورزش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه دهید میزان وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع تکرار را تصمیم گیری تنبل. شناخته شده به عنوان مثال، در پرس ساق پا، اگر می توانید ۱۰ تکرار همراه خود پای راست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ تکرار همراه خود پای چپ انجام دهید، ۱۰ تکرار را برای هر ۲ انجام دهید به همان اندازه روزی کدام ممکن است سمت راست به عقب برسد.

  • برای اسکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید لانژ، روی سکسی نگه از گرفتن گروه های عضلانی باسن شخصی کانون اصلی کنید. مردمان بیشتر اوقات اینها را شناخته شده به عنوان تمرینات مخصوص پا در تذکر می گیرند، از در آنجا حرکت در حال وقوع است، با این حال گروه های عضلانی باسن از اجتناب کرده اند بار را تحمل می کنند. در کل ورزش گروه های عضلانی را سکسی حفظ کنید.

  • مردمان بیشتر اوقات با توجه به اینکه خواه یا نه باید فوراً اجتناب کرده اند اسکات سطح بپرید هر دو منصفانه هر دو ۲ ثانیه روی پایین مکث کنید، بحث می کنند، با این حال بهتر از تکنیک برای اکثر طیف گسترده ای از اسکات، منصفانه استراتژی میانی به تماس گرفتن “لگد ارتجاعی” است، ۹ منصفانه گزاف گویی عظیم، اما علاوه بر این به ابعاد کافی. متعاقباً اصلاح جهت اجتناب کرده اند مقداری اجتناب کرده اند سوئیچ قدرت الاستیک در هیکل خواهید کرد استفاده می تنبل.

  • هر بار کدام ممکن است پاهای شخصی را ورزش می دهید، عامل متفاوتی را بررسی کنید. هر چیزی کدام ممکن است می توانید تصور کنید. به هیچ وجه راکد نشوید.

  • به همان اندازه جایی کدام ممکن است قابل انجام است تمرینات پا را همراه خود هم ترکیب کردن کنید. این تقریباً به ابعاد آرامش ضروری است کدام ممکن است به گروه های عضلانی خواهید کرد اجازه می دهد به همان اندازه اجتناب کرده اند ورزش به ورزش ترمیم شوند. برای مثال، اگر نمی‌خواهید تمام چرخه‌های منصفانه ماهه شخصی را به تمرینات با کیفیت صنعتی پا اختصاص دهید، ساده منصفانه روز پاهای با کیفیت صنعتی را در مخلوط کردن قرار دهید. پاسخ سیستم عصبی مرکزی خواهید کرد به هورمون های انبساط در آن روز خاص {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل احتمال قوز کردن خواهید کرد کمتر {خواهد بود}.

  • بهترین اشتباهی کدام ممکن است فراگیران مرتکب می شوند اینجا است کدام ممکن است تمرینات پا را به دفعات بیش از حد انجام می دهند. هنگام ورزش بر مقدمه خرابی اعضای هیکل، اکثر دختران واقعاً نیازی ندارند کدام ممکن است پاهای شخصی را بیش اجتناب کرده اند منصفانه بار در هر ۵ روز هر دو اصولاً ورزش دهند. اگر ورزشکار هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاهایتان به محرک های محکم تر رفتار کرده اند، انواع دفعات خواهید کرد ممکن است حدود ۳ روز باشد.

  • تمرینات قلبی بیش از حد انجام دهید ویژه به ویژه دویدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا وارد شدن اجتناب کرده اند {پله ها} ۹ تنها برای استقامت قلبی-تنفسی {مفید است}، اما علاوه بر این {برای تقویت} پاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های عضلانی باسن نیز {مفید است}. همراه خود انجام ۲ مرحله در یک واحد زمان برای افزایش زاویه اکستنشن لگن، کانون اصلی روی گروه های عضلانی باسن شخصی را افزایش دهید.

  • هنگام انجام اقدامات اسکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید لانژ، همه وقت زانوهای شخصی را در یک واحد راستا همراه خود پای شخصی حفظ کنید. هنگامی کدام ممکن است زانوهای خواهید کرد {به سمت} ورودی حرکت می کنند، در مکان آسیب پذیری قرار می گیرند کدام ممکن است ممکن است در نتیجه آسیب شود. علاوه بر این، به همان اندازه روزی کدام ممکن است به استراتژی صحیح تسلط ندارید، {در این} تمرینات شکست نخورید.

  • اجتناب کرده اند تمرینات پا دوری نکنید ساده به این علت کدام ممکن است در ابتدا بافت ناراحتی هر دو سختی می کنند. خواه یا نه تسلط بر اکستنشن پا آسانتر اجتناب کرده اند لانژ است؟ انصافاً. خواه یا نه این بدان معناست کدام ممکن است خواهید کرد نباید همراه خود لانژها شخصی را تشدید کنید؟ قطعا ۹. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است لانژها ارائه می دهیم خواستن دارند کدام ممکن است اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند منصفانه مجموعه مفاصل بیشترین استفاده را ببرید، ماهیچه‌های جانبی بیشتری را به خدمت بگیرید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعادل بیشتری خواستن دارند، در ابتدا دشوارتر خواهند بود – این شخصیت جانور است. این دلیل است باید آنها را انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها دوری نکنید.