پاسخ خزعلی به اتفاقات ورزشی ایران و لبنان
معاون رئیس جمهور در امور دختران و خانوار همراه خود ردیابی به اتفاقات رخ داده در ورزشی فوتبال ایران و لبنان در ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) مشهد، اظهار داشت: در جاری پیگیری عناصر این حادثه هستیم. همراه خود همراهی مسئولان اجرایی.»