پاسخ جهانگیری به واگذاری کالا نفت ایران به اشخاص حقیقی
معاون اول نخست وزیر در صفحه اینستاگرام شخصی یازدهمین و دوازدهمین سالگرد سراسری شدن صنعت نفت ایران را تبریک اظهار داشت.