پاسخ استقلال به اظهارات پکان


به آگاه فانئوس،

تجهیزات گلف استقلال همراه خود تخلیه متنی به اعتراض تجهیزات گلف بیکان به داوری هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر انگلیس پاسخ داد.

در این مقاله خواهد آمد آمده است:

به نظر می رسد مانند است تجهیزات گلف بکان همراه خود اظهارات ظریف، نادرست و نوستالژیک، حمله و متهم کردن استقلال را به رئوس مطالب و توصیه اجتناب کرده اند شخصی برگزیده است. پناه برداشتن تجهیزات گلف به مشاوران داوری، عبارات توهین آمیز و چند این سیستم های تلویزیونی {نمی تواند} واقعیت را تنظیم دهد. امیدواریم زمانی این {اتفاق بیفتد}. بگذارید تجهیزات گلف‌ها اجتناب کرده اند دارایی ها بازی و پیگیری ها شخصی بهره ببرند فوتبال به نسبت رمز و راز، سن و غرورش عادلانه است.

انتهای پیام/