وقتی دولت سیزدهم در ۳۱ استان پایتخت می زند!
دوستم بین صحبت‌های ما پرید، «اشکالی نداره عزیزم، فقط باید صبور باشیم. در کمتر از یک سال رئیس جمهور به سراسر ایران سفر کرد، دولتش خانه به خانه رفت تا به حرف مردم گوش دهد و درد آنها را ببیند و بشنود، همه کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه کار بازگشتند. آیا می دانید چند طرح ناقص تکمیل و احیا شد؟