وعده شهرداری برای توقف زباله‌ریزی در تهران/مجلس پس از بازنگری قانون مدیریت پسماند
همه ما رفتگران خیابانی را دیده‌ایم که تا کمر در سطل‌های زباله خم شده‌اند و به دنبال بازیافت هستند تا به پول نقد تبدیل شوند. سطل های بدبویی که هیچکدام از ما حتی برای چند دقیقه هم نمی توانیم آن را تحمل کنیم، منبع درآمدی برای زباله گردها شده است، هرچند سود اصلی این کار به جیب مافیای زباله سرکرده زباله گردها می رود.