وضعیت تیم فوتبال شهرداری همدان باید مشخص شود


به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، سعید شهابی نیا ظهر امروز در جلسه دادگاه این شورا با اشاره به اینکه تیم فوتبال شهرداری همدان حاصل زحمات سال های گذشته مدیریت شهری است، افزود: و واگذاری آن به بخش خصوصی

وی گفت: باید تدابیر و برنامه های ویژه ای برای این تیم ملی فوتبال تدوین شود و یا به تدریج به بخش خصوصی منتقل شود.

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان افزود: از سوی دیگر می توان برای تامین هزینه های تیم، تیم فوتبال شهرداری را به صورت باشگاهی فعال کرد اما به بخش خصوصی واگذار کرد. “بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف اقدام خوبی نیست.”

وی با اشاره به تدوین سیاست های ورزشی در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان، افزود: اگرچه سیاست های ورزش در کمیته علمی تدوین می شود، اما اعضای کمیته های علمی باید با شورای پژوهشی آشنا شوند.

سیاست های ورزشی نیز باید در شورای پژوهشی تصویب شود که محقق نشده است.

انتهای پیام/ ۳۱۴۰
این را برای یک صفحه جلد پیشنهاد دهید