وضعیت امکانات آموزشی آذربایجان غربی بحرانی است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری بعدازظهر جمعه در جمع فرهنگیان میاندوآب گفت: نگران امکانات آموزش و پرورش این استان به ویژه در شهرستان های ارومیه، مهاباد، میاندوآب، پیرانشهر و بوکان هستیم زیرا شرایط خوبی ندارند. .

وی افزود: باید از ظرفیت منابع مالی ملی، خیرین برای ساخت مدرسه و سایر نهادها از جمله بانک ها و بنیاد برکت برای ساخت مدارس جدید و مقاوم در این استان استفاده کنیم.

نوری با بیان اینکه جامعه آموزش و پرورش فداکاری خود را در جنگ و ایام کرونا نشان داده است، افزود: هر حرفی که از فرهنگیان می شنویم صحبت می کنیم و در تصمیمات وزارتخانه صدق می کند.

وزیر آموزش و پرورش در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به راه اندازی دانشگاه فرهنگیان یادآور شد: مراکز تربیت معلم در کشور مدتی تعطیل شد و به دلیل عدم جذب نیرو، آموزش و پرورش با افزایش بازنشستگان با کمبود نیرو مواجه شد.

نوری با بیان اینکه این کار برای هیچکس نیست و افزود: برخی موارد نیاز به قانون و نظارت دارد و ما به کسی قول نمی دهیم و اگر قول بدهیم باید به آن عمل کنیم.

وی ادامه داد: با تربیت معلم با اشتغال و تغییر شرایط، کمبود نیروی کار را حل کرده ایم و با این حال به دلیل کثرت بازنشستگان کمبود زیادی داریم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: راه اندازی مراکز متصل به مراکز دانشگاه فرهنگیان برای شروع برخی مناطقی است که بسته به نیاز آن منطقه با پراکندگی جغرافیایی مواجه هستند.

وی گفت: همچنین گذراندن دوره های مهارتی یکی دیگر از اهداف راه اندازی مراکز دانشگاهی است چرا که برخی فرهنگسراها که به صورت منطقی در حال توسعه آنها هستیم جمع آوری شد که یکی از آنها راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در میاندوآب بود.

نوری افزود: به هر منطقه ای که شایسته راه اندازی دانشگاه فرهنگیان باشد وارد خواهیم شد.

وی ادامه داد: من نگران وضعیت امکانات آموزشی آذربایجان غربی هستم به طوری که در میاندوآب، بوکان، ارومیه، پیرانشهر وضعیت بحرانی دارند و همه باید دست به کار شوند.

نوری با بیان اینکه آموزش و پرورش در همه زمینه ها به ویژه تامین نیرو به جبهه، ریاست جمهوری و بسیاری از ادارات نقش آفرینی کرد، افزود: اکنون به ساختمان هایی برای تربیت آینده سازان کشور نیاز داریم و باید در این زمینه به آموزش و پرورش کمک کنیم. آنها مطمئنا کمک خواهند کرد.

وی گفت: آموزش و پرورش با چالش های زیادی مواجه است. یکی از آنها تعطیلی مدارس در دوران کرونا بود، در حالی که ما از ابتدا مخالف بودیم و اعتقاد راسخ داشتیم که هیچ کشوری غیر از ایران تعطیل نیست.

وی با بیان اینکه پس از مدت ها و پس از ارائه استدلال های منطقی در ستاد ملی مقابله با کرونا، بازگشایی مدارس صورت گرفت، گفت: با بازگشایی مدارس، آمار کرونا کاهش یافته است.

نوری افزود: یک هزار میلیارد دلار برای جبران کمبودهای فضای مجازی در نظر گرفته شد که یکی از پروژه های سخت بود اما محقق شد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از اردوگاه آموزشی میاندوآب در کوی تقی آباد، واحد خواهران دانشگاه فرهنگیان و استخر آموزشی خیابان تهتی بازدید کرد.