وزیر جهاد کشاورزی برای توضیح درباره گرانی ماکارونی به مجلس می رود
عضو کمیسیون کشاورزی از حضور هفته آینده ساداتی نژاد در این کمیسیون برای توضیح درباره گرانی ماکارونی خبر داد.