وزیر امور خارجه آمریکا در رام الله همراه خود محمود عباس دیدار کرد
دو طرف علاوه بر این فینال تحولات جهان، فلسطین و اشغال سرزمین های اشغالی توسط رژیم صهیونیستی را مورد بازرسی قرار دادند.