وزیر ارتباطات: نیاز مردم به فیلتر سوئیچ را کاهش می‌دهیم/ فعال کردن مرور ایمن هیچ تاثیری بر سایر سرویس‌ها ندارد/ اختلال گسترده شبکه را تکذیب می‌کنیم
عیسی زارع پور: همان طور که گزارش دادم فرسودگی کابل های فشار قوی مجتمع ساختمانی جامعه ارتباطات زیرساخت عامل قطعی اینترنت اخیر بوده است و مسئولین باید قبل از قطعی کابل ها را بررسی و تعویض می کردند. رسیدگی خواهد شد.