وزیر ارتباطات: تا پایان دولت سرعت اینترنت چند صد برابر می شود
یکی از اصلی‌ترین طرح‌های افزایش سرعت اینترنت که در این وزارتخانه اجرا می‌شود، طرح «نورپردازی منازل و مشاغل با فیبر» است که بر اساس هدف‌گذاری تا پایان دولت هشتاد درصد خانوارهای کشور در نظر گرفته شده است. کشور قادر به دسترسی به این فناوری جدید خواهد بود.