وزیر آموزش و پرورش: طرح رتبه‌بندی معلمان دوشنبه آینده در دولت مطرح می‌شود
یوسف نوری: طرح رتبه بندی معلمان ۱۰ سال است که اجرایی نشده است اما اتفاق خوبی افتاد و دولت و شورای نگهبان همصدا شدند و اراده کردند که این کار انجام شود.