وزیر آموزش و پرورش دو دانشگاه در دهقان افتتاح کرد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند دهقان، عصر در حال حاضر همراه خود حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا ابراهیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و سمیا محمودی مشاور شهرا و اهل داغان در مجلس شورای اسلامی و جمعی . اجتناب کرده اند سوی مسئولان شهرستان های شهرزا و دهاقان دو قالب آموزشی ایجاد شد و هنرستان شش کلاسه در دهقان ایجاد شد.

{در این} مراسم شش گروه خشمگین یاد رحمت الله عبدی گلشن همراه خود اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اجرا شد.

دانشگاه خشمگین رحمت الله عبدی گلشن همراه خود زیربنای ۶۴۰ متر مربع و فضای ورزشی ۹۱۵ متر مربع، شش گروه آموزشی مجهز به ویدئو پروژکتور، تابلوی آموزشی معقول، سالن اجتماعات، نمازخانه، گروه کار و فناوری، آزمایشگاه و کتابخانه کل قیمت های {انجام شده} برای مونتاژ این دانشگاه ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده و سهم خیریه در تامین این مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان است.

دانشگاه سه کلاسه زیگامی نیز همراه خود رهن ۱۶۰۰ میلیون تومانی افتتاح شد.

دانشگاه حاجی غلامحسین زغامی همراه خود زیربنای ۴۵۲ متر مربع دارای ۳۰۶۰ مترمربع فضای ورزشی، سه گروه درس مجهز به ویدئو پروژکتور، تابلوی آموزشی معقول، سالن اجتماعات، نمازخانه، گروه های کار و فناوری، آزمایشگاه و کتابخانه می باشد. کل قیمت مونتاژ این دانشگاه به حداقل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید و سهم خیرین در تامین این مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بود.

{در این} آیین مونتاژ حیاط پشتی زمستانی سطح نهم در شهر داگان متوقف شد.

این حیاط پشتی زمستانی همراه خود زیربنای منصفانه هزار و ۱۰۰ مترمربع همراه خود شش گروه درس و سه کارگاه تجهیز شده و همراه خود مشارکت ۳۰ درصدی اداره راه و شهرسازی شهرستان دهقان در مسکن مهر این شهرستان احداث تبدیل می شود.

انتهای نامه / ۶۳۱۲۲ / الف
این را برای صفحه اول هدایت دهید