وزارت بهداشت "قیمت خرید واکسن های ایرانی علیه کرونا" به نصف کاهش یافت!
مدیرعامل شرکت واکسن نورا کرونا گفت: وزارت بهداشت قیمت خرید واکسن کرونا از شرکت های ایرانی را به نصف کاهش داد! با توجه به افزایش هزینه های تولید و دستمزد در سال جدید و کاهش شدید عرضه واکسن کرونا، این مبالغ حتی کفاف هزینه های ساخت را نمی دهد!