وحشیگری صهیونیست ها تلاش مذبوحانه ای برای زنده ماندن است
وحشیانه و حملات وحشیانه رژیم تروریستی صهیونیستی به مردم مظلوم اردوگاه جنین در فلسطین اشغالی در هفته گذشته، تأییدی بر صحت پیش بینی اهداف سفر بایدن به منطقه است. قبل از سفر بایدن به غرب آسیا، پیش‌بینی می‌کردیم که بایدن با اهداف امنیتی، اقتصادی و سیاسی از این منطقه دیدن کند.