واگذاری قیروش و ونگادا به فدراسیون مصر


به آگاه فانئوس،

روزنامه مصری الیوم السابع گزارش داد کدام ممکن است جمال علم، رئیس فدراسیون فوتبال عصر در حال حاضر مونتاژ مهمی را همراه خود اعضای هیئت مدیره برگزار می تنبل.

{در این} مونتاژ مهم و آینده ساز دانستن درباره کارلوس کی فرآیند سرمربی سابق کشورمان و علاوه بر این یکپارچه همکاری همراه خود نیلو وینگادا همراه خود الاتحاد انتخاب گیری خواهد بود.

کی فرآیند ۴ ماه پیش هدایت فراعنه را برعهده گرفت و توانست این کارکنان را به فینال جام ملت های آفریقا برساند با این حال پرتغالی نتوانست مصر را به جام جهانی ۲۰۲۲ برساند.

کی فرآیند پس اجتناب کرده اند ناکامی در راهیابی به جام جهانی استعفا داد با این حال فدراسیون مصر استعفای او را نپذیرفت و او یا او در حال حاضر دانستن درباره یکپارچه هر دو توقف همکاری همراه خود این معلم پرتغالی انتخاب خواهد گرفت.

وینگادا سرمربی سابق پرسپولیس در جاری حاضر سرپرست فنی فدراسیون مصر است. فدراسیون مصر نیز برای محدوده این معلم پرتغالی انتخاب گیری خواهد کرد.