واکنش همایون شجریان به درگذشت مهسا امینی: نگران ایران و فرزندانمان هستیمهمایون شجریان در واکنش به درگذشت مهسا امینی و اتفاقات روزهای اخیر نوشت: حال هیچ کدام از ما در این روزهای تلخ خوب نیست. همه ما نگران و مضطرب و بی قراریم. نگران ایران، عزیزان و فرزندانمان، غمگین و ناراحت از حوادث ناگوار و خشونتی که شاهد آن هستیم.