واکنش معاونت قضایی به قتل یک سیاهپوست آمریکایی
کاظم غریب آبادی: هیچ نشانه ای از کاهش در سیل قتل های آفریقایی تبار توسط پلیس آمریکا وجود ندارد. با شلیک ۶۰ گلوله به یک سیاهپوست به دلیل روشن شدن چراغ قرمز، او را تبدیل به زهکش کردند. مراقب جلوی پایتان باشید؛ در آمریکا به جای اسکناس می توان شصت گلوله گرفت!