واکنش محسنی اجایی به ادعای آمریکایی ها که گفتند ما داعش را درست کرده ایم را ببینید. داعش در عراق چه کرد؟
محسنی ادجه ای رئیس قوه قضائیه گفت: به گفته مقامات ارشد آمریکایی که گفته اند ما داعش را ایجاد کردیم. داعش در عراق چه کرد؟ در فلسطین چه کردید؟ مدافعان حقوق بشر کجا هستند؟ غربی ها کجا هستند؟ آیا آنها از فلسطین حمایت می کنند یا از ظالمان فلسطین؟