واردکنندگان رتبه بندی شده اند
سیدرضا فاطمی امین گفت: در فرآیند تجارت خارجی واردکنندگان یک زن ۸۰ ساله یا یک کودک دو ساله بودند و این اتفاق با سوء استفاده از کارت بازرگانی هنگام ثبت سفارش کالا رخ داد. بر این اساس سیستم رتبه بندی تعریف و ایجاد شد تا واردکننده با توجه به سطح عملکرد خود رتبه بندی شود و سپس بر ثبت سفارش وی تاکید شود.