هند/ خشم عمومی از دستگیری روزنامه نگار منتقد مسلمان
برخی رسانه های محلی هند دستگیری وی را به موضع گیری این روزنامه نگار منتقد نسبت به اظهارات سخنگوی حزب حاکم در مورد پیامبر مرتبط می دانند که موجی از خشم مسلمانان هند و سایر کشورهای اسلامی را برانگیخت و اعتراضات بین المللی زیادی را برانگیخت.