هشدار دوم دولت به آژانس‌های گردشگری سلامت: گواهی‌های پزشکی ویزای درمان اتباع خارجی را جعل نکنید.
در صورتی که آژانس های مسافرتی مرتکب تخلفاتی از قبیل فروش ویزا و عدم نظارت معقول تردد یا عدم اطلاع از ورود و خروج بیمار و همراه بیمار، ارائه مدارک پزشکی نامعتبر، ارائه مدارک نامعتبر یا جعلی از مراکز درمانی و … شوند. اقداماتی مانند اخطار، منجر به تعلیق و لغو گواهی یا مجوز می شود.