هشدار به هواپیمایی آتا برای فروش مجدد
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان از مسافران خواست در صورت عدم دریافت وجه به سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع دهند و مدارک خود را به ترتیب در سامانه حقوق مسافر در پورتال سازمان www.caa.gov.ir قرار دهند. اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.. بیا.