هر کی میاد فدراسیون فوتبال میخوره! / ما ورزشکاران سال هاست که می خواهیم از مشکلات مردم جلوگیری کنیم
در فوتبال ما هیچکس جای او نیست/ بهانه ای به اسکوچیچ دادیم که اگر تیم در یک مقطعی نتیجه نگیرد می گوید از من برداشتی و تقسیم بندی کردی/ مشکل چیست؟ مربیان ایرانی ما که به دنبال مربی خارجی هستیم؟ / امیدوارم روزی برسد که اتفاق خوبی در کشورمان بیفتد تا مردم زنده بمانند/ اگر مربی این کاریزما را نداشته باشد، مدیریت او به چه درد می خورد؟