نمونه برداری از بنزین تحویلی استان همدان – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرگزاری مهر، جعفر امیری پرجان با بیان اینکه بر اساس برنامه های کنترل بازار (طرح طاها) و مصوبه هیات محترم وزیران، نمونه برداری بنزین در فصل گرما که بر عهده سازمان ملی استاندارد است، انجام می شود. ایران توسط کارشناسان اداره کل استاندارد استان همدان از تیرماه ۱۴۰۱ آن آغاز شده.

وی ادامه داد: این امر به منظور کنترل کیفیت بنزین مصرفی و مطابقت آن با استاندارد ملی همزمان با کل کشور آغاز شد.