نماینده کنگره آمریکا: عربستان بدون ما وجود نخواهد داشت
نماینده دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در خصوص دیدار بایدن با ولیعهد عربستان گفت آنچه که اهمیت دارد، نتایج این دیدارها است و باید به خاطر داشت که احتمالاً عربستان به عنوان کشوری بدون وجود نخواهد بود. روابط دفاعی آن با ایالات متحده