نماینده مجلس: نمی توانیم به پلیس بگوییم با افراد بی حجاب برخورد نکنید/ وضعیت فعلی کشور خیلی خوب است
موسی غضنفرآبادی با اشاره به اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با دعوت از مراجع مرتبط با موضوع مهسا امینی به طور قطع به این موضوع رسیدگی خواهد کرد، اظهار داشت: در صورت نیاز از خانواده مرحوم مهسا امینی نیز برای ارائه مدارک دعوت خواهیم کرد. در حضور آنها این پرونده را ارسال و بررسی کنید.