نماینده مجلس: قطع اینترنت کارساز نیست/ رادیو تبدیل به لژ عزاداری شده است
تا این لحظه «قطع اینترنت» و «فیلتر» ادامه دارد و روز به روز بر تعداد بیکاران افزوده می شود تا جایی که دولت از سازوکار مناسبی برای این وضعیت استفاده نمی کند و این خود نوعی اعتراض و درخواست است که نیازمند است. پاسخ روشن است و از سوی مقامات هیچ جزئیاتی ارائه نشده است.