نقطه مشترک روسای جمهور آمریکا با امام خمینی!
سردبیر روزنامه کیهان نوشت: روزنامه آمریکایی «یو‌اس‌ای تودی» به نقل از اندیشکده امریکن اینترپرایز نوشت: «بزرگ‌ترین مشکل آمریکا در ایران وجود یک «ابر رقیب» به نام آیت‌الله خامنه‌ای است که می‌داند. نقشه راه و مردم به او اعتماد دارند.» آمیخته با ایمان. وجود دارد.”