نقشه ها و اهداف دشمنان برای سوریه سازی ایران
ایران به‌عنوان یکی از قدرت‌های مؤثر در مدیریت تحولات منطقه‌ای و جهانی همواره در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار داشته است، اما پس از اغتشاشات اخیر، رسانه‌های جهان به شکلی بی‌سابقه به رویدادهای ایران پرداخته‌اند.