نقدینگی ۸.۶ درصد / ۵۲۵۰ هزار میلیارد دلار افزایش یافت
بانک مرکزی در گزارش تحلیل روندهای کلان اقتصادی اعلام کرد: حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ (معادل ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، ۸.۶ درصد افزایش یافته است که نسبت به رشد شاخص متغیر مشخص شده در دوره مشابه سال قبل (۹.۹ درصد) ۱.۳ واحد درصد کاهش را به ثبت رساند.