نظارت مجدد بر الگو ساخت تنها تاسیسات تولیدی روغن نباتی در هرمزگان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، علی فروزی معاون توافق امور مالی استانداری هرمزگان، رئیس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مدیران جهاد الکترونیک کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات اجتناب کرده اند حیات هرمزگان بازدید کردند. برای روغن های طبیعی نمایندگی در حال حاضر صبح

خلیل قاسمی رئیس گروه صمت هرمزگان هدف اجتناب کرده اند این بازدید را پیگیری وضعیت ساختار رشد تاسیسات تولیدی، بازدید اجتناب کرده اند عملیات نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن ردیابی ها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه تخصیص داروها اولین تاسیسات تولیدی عنوان کرد.

رئیس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش هرمزگان افزود: بازدید اجتناب کرده اند ردیابی ها ساخت روغن در سایزهای مختلف اجتناب کرده اند تولید دیگری ارکان مهم {در این} بازدید بود کدام ممکن است مقرر شد در کمیت های ۸۱۰ گرمی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانه بازار شود.

وی در خاتمه اظهار داشت: {در این} بازدید گلوله کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن روغن نباتی خشمگین هرمزگان به بازار رصد شد.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این را برای صفحه اول هدایت دهید