نصرالله: عملیات "بنی براک" سیلی محکمی است به اشغالگران اسرائیلی
دبیرکل حزب الله لبنان در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی تایید کرد کدام ممکن است عملیات بنی بروک در تل آویو سیلی به صورت اشغالگران اسرائیلی بود.