نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: ایران مسیر توسعه را به مذاکره گره نزده است


شهباز حسن پور بیگلری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:ما داریم می رویم وی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: آمریکا کشوری غیرقابل اعتماد، غیرقابل اعتماد است که همیشه به دنبال امتیاز است که تجربیات سال های گذشته این را ثابت کرده است.

وی تصریح کرد: آمریکا هیچ قصدی برای پیشبرد توافق سازش ندارد و در مورد برجام نیز قصدی برای لغو تحریم ها ندارد.

حسن پور بیگلری خاطرنشان کرد: آمریکا به دنبال امتیاز است و با حفظ تحریم ها تلاش می کند فشار را بیش از پیش ادامه دهد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: جمهوری اسلامی ایران آمریکا را یک کشور می داند یک قول و غیر ممکن اعتماد را می شناسد و با اینکه مذاکرات را برای احقاق حقوق ملتش دنبال می کند، مسیر توسعه کشور را به آن گره نمی زند، هر دو راه مستقل از یکدیگر است.یک پیاده روی.

انتهای، آخر پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید