نامه ای به دهه ۸۰ که از مریخ نیامدند!/ دختران عزیز، ما مظهر رویاهای شما هستیم.
ما شاهد روایتی بوده ایم که خلاف واقعیت است. اینکه زنان در ایران در اسارت هستند و تحت ظلم، تحقیر و محدودیت هستند. ما جمعی از پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان زن، فکر می کردیم در این شرایط سکوت ما مؤید این تحریف است. از این رو تصمیم گرفتیم نامه ای به دختران نوجوان جامعه خود بنویسیم و به آنها بگوییم: علاوه بر این همه تبلیغات منفی در رسانه های خارجی، به ما نگاه کنید. «خیلی از زنانی که در چارچوب جمهوری اسلامی به معنای واقعی زن آزادی رشد و شکوفا شدند.