نامه ایران درباره استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست ها در شمال عراق
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد: با توجه به اقدامات مخرب و آشفته گروه های تروریستی علیه مردم و امنیت ملی ایران و بی توجهی به هشدارها و اعتراضات مکرر در این زمینه، کشورمان چاره ای ندارد. اما برای استفاده از حق خود و پاسخ مناسب به هیچ حمله تروریستی وجود ندارد.