میرکاظمی: گران نمی‌کنیم، قیمت‌ها را اصلاح و یارانه را بهینه بازتوزیع می‌کنیم
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که برنامه دولت پرداخت مستقیم یارانه‌ها به حساب مردم است.