مولوی عبدالحمید: اعتراض سالم حق الناس است/ چه در مسجد زاهدان چه در شاهچراغ; این حمله تروریستی محکوم شده است
مولوی عبدالحمید: بیانیه شورای تامین استان دارای نکات مثبتی بود/ ما ایرانیان همه در منافع ملی مشترک هستیم و یکی از مسائل مهم ملی امنیت و برادری است/ تخریب اموال عمومی در اعتراض صورت نگیرد، شرعا جایز نیست اما اعتراض سالمی است حق مردم است/چه در آرامستان و چه در شاهچارگ. حمله تروریستی محکوم است / تقصیر فرد را نباید به مذهب و قومیت نسبت داد / هر مسئولی که در حادثه زاهدان دخیل است باید محاکمه شود / توصیه من به همه ماموران نیروی انتظامی این است که همه این معترضان مردم ایران هستند و شما هم همینطور پس مردم ایران ; مردم ایران نباید به همدیگر دعوا کنند، بکشند یا توهین کنند.