مهندسی ضد عفاف و حجاب
امروزه به دلیل گسترش و توسعه فضای مجازی، شاهد تبادل سریع اطلاعات، موضوعات و موضوعات مختلف و از سوی دیگر شاهد انتقال فرهنگ ها، آداب و رسوم، دیدگاه ها و نگرش های مختلف بین جوامع هستیم. که مطمئناً می تواند چیز خوبی باشد فرصتی برای رشد و تعالی در افراد و برعکس نیز می تواند باعث آسیب و مشکلات شود.