مقایسه قدرت نظامی چین و تایوان (+ اینفوگرافیک)
از نظر قدرت نظامی، تایوان عملاً در همه زمینه ها، از جمله تعداد تانک، توپ و هواپیما، در مقابل ارتش چین حرفی برای گفتن ندارد. با این حال، تایوان دارای یک نیروی ذخیره نظامی بزرگتر است که برای مقابله با سناریوی تهاجم کامل چین آموزش دیده است.