مقاومت مشکوک در برابر شفافیت
درست در روزهایی که همه نگاه ها به نقل و انتقالات باشگاهی و اخبار قراردادهای نجومی با بازیکنان و مربیان دوخته شده است، یک کامنت بار دیگر سازمان لیگ را به تیتر خبرها انداخت. یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های فدراسیون فوتبال که سال‌هاست با وجود فشارهای مردمی و رسانه‌ها روشن نشده و هیچکس به درستی با ماجراهای مرموز مالی آن آشنا نیست.