معاون شورای ایمنی روسیه: کلاهک های هسته ای روسیه اهدافی را در اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا هدف قرار می دهند
گروه پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) دارای تسلیحات هسته‌ای است کدام ممکن است می‌تواند از دستگاه روسی را هدف قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاهک‌های هسته‌ای روسیه {به سمت} اهدافی در اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا هدایت می‌شوند، به همین دلیل ما باید عالی پوشش مسئولانه را دنبال کنیم.