معاون بانوان باشگاه استقلال: ورود بانوان به ورزشگاه آزادی بسیار خوب بود و صحنه های هیجان انگیزی دیدم.
معاون زن باشگاه استقلال درباره زیرساخت های موجود ورزشگاه ها گفت: از شهرهای دیگر خبری ندارم اما ورزشگاه آزادی زیرساخت های لازم را دارد و امیدوارم از این پس بانوان با ظرفیت بیشتری به ورزشگاه بیایند. به هر حال در هر ورزشگاه باید زیرساخت ها فراهم شود.