مسکن و اجاره ۸۰ درصد درآمد کارگران را مصرف می کند!
در حال حاضر ۸۰ درصد دستمزد کارگران صرف مسکن و اجاره می شود. معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: برای حل مشکل مسکن کارگران، ردیف اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار به تعاونی های مسکن با اولویت مسکن کارگری اختصاص یافته است.