مرکز تحقیقات: هزینه های بالای راه اندازی و بیکاری از دلایل ازدواج نکردن به موقع جوانان است
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عوامل موثر در افزایش سن ازدواج جوانان پرداخت. هزینه های بالای راه اندازی، هزینه های بالای مسکن، بیکاری و بیکاری جوانان و یافتن گزینه مناسب برای ازدواج از جمله سه اولویت اول جوانانی است که در آن زمان ازدواج نمی کنند.