مرزهای دولتی با تجهیزات نظارت می شود
امیر سرتیپ شرفی با اشاره به اینکه تمامی مرزهای کشور با تجهیزات مدرن رصد می شود گفت: رصد شبانه روزی کمربندی های مرزی کشور توسط کارکنان سلحشور مستقر در مرزها ضریب امنیتی بالایی ایجاد کرده و خواب را از چشم هر دشمنی باز می دارد. ربوده شد