مرد اول اتحادیه میوه: برخی خانوارها ضایعات و میوه های دور ریخته شده را خریداری می کنند
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار در تهران با اشاره به کاهش مصرف میوه از سبد خرید خانوارها، گفت: کاهش مصرف میوه در سبد خانوارها نیز به دلیل افزایش قیمت این محصولات است. اما باید در نظر داشت که وقتی شوک قیمتی به همه بخش‌های اقتصادی و سایر کالاهای موجود در بازار رسید، چگونه قیمت میوه افزایش پیدا نکرد؟ بدیهی است با افزایش قیمت سایر کالاها، قیمت میوه نیز افزایش می یابد.