مردم دیگر تحمل گرانی / کاهش شدید درآمدهای ارزی را ندارند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «ملت تحمل ندارد و هزینه بیشتری دارد»، گفت: دولت باید به مردم نشان دهد که چگونه هزینه های زندگی خود را تامین کنند. پس ما از هرگونه عملیات اقتصادی و یک سیستم عادلانه حمایت می کنیم.»